ปัจจัยทางพันธุกรรม

การได้รับสารนิโคตินและส่วนประกอบอื่น ๆ ของควันบุหรี่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญสำหรับความผิดปกติทางพฤติกรรมรวมทั้งโรคสมาธิสั้นในวัยสูงอายุ ในหลายชั่วอายุคน ไม่ว่าจะเป็นเช่นเดียวกันกับบรรพบุรุษที่ไม่ค่อยชัดเจนส่วนหนึ่งเพราะในการศึกษาของมนุษย์มันยากที่จะแยกแยะปัจจัยทางพันธุกรรม เช่นความผิดปกติทางพันธุกรรมกับผู้ป่วยสมาธิสั้น

จากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการสัมผัสกับบุหรี่โดยตรง เพื่อนร่วมงานได้สัมผัสหนูตัวผู้ตัวน้อยกับนิโคตินในปริมาณต่ำในน้ำดื่มของพวกเขาในช่วงชีวิตที่หนูผลิตตัวอสุจิ จากนั้นพวกเขาก็ได้เลี้ยงหนูเหล่านี้กับสุภาพสตรีที่ไม่เคยสัมผัสนิโคติน ในขณะที่พ่อมีพฤติกรรมปกติทั้งสองเพศของลูกหลานแสดงการมีสมาธิสั้นการขาดความสนใจและการขาดความรู้ความเข้าใจ